ΜΕΘΟΔΟΣ TOMATIS

Εμπειριστείτε θεαματικά αποτελέσματα και βελτιώστε άμεσα:

Μάθηση και προσοχή

Διαχείριση Συναισθημάτων

Θέματα Επικοινωνίας

Ομιλία και Γλώσσα

Ψυχοσωματικά Προβλήματα

Προετοιμασία Εγκύων

Θέματα 3ης ηλικίας

Κινητικές Δεξιότητες / Συντονισμός